Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen (35.031), Wet modernisering kleineondernemersregeling (35.033), Belastingplan 2019 (35.026), Overige fiscale maatregelen 2019 (35.027), Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 (35.029), Wet bedrijfsleven 2019 (35.028); memorie van antwoord (EK 35.026 / 35.027 / 35.028 / 35.029 / 35.031 / 35.033, D)