Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822), Politiewet 2012 (30.880); brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van twee halfjaarberichten politie (EK 30.880 / 32.822, AE)