Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII); brief regering; Kostenbeheersing bij bijzondere huisvestingsprojecten (TK, 82)