35.000 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 4 december 2018 aangenomen.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.

Tegen: PvdD en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 als hamerstuk afgedaan. De PvdD-fractie is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) heeft bij brief van 17 september 2019 gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 (EK 35.000 VII / 35.000 IV, D) over (deels) openstaande toezeggingen. De commissie had op 10 september 2019 besloten de minister per brief te vragen om verzoeken om verschuiving van deadlines bij toezeggingen altijd te motiveren. Tevens wenste zij de minister te vragen dit alsnog te doen bij een aantal nader te noemen toezeggingen.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) bespreekt dit verslag op 24 september 2019.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-134] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-134] documenten

Sociale media menu


Volg via