Wet medische hulpmiddelen (35.043); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)