Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan Verordening (EU) 2017/745PDF-document over medische hulpmiddelen en Verordening (EU) 2017/746PDF-document over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

De verordeningen hebben als doel de veiligheid van medische hulpmiddelen op verschillende manieren te waarborgen: door strengere regels voor het op de markt brengen van medische hulpmiddelen en door strenger toezicht op fabrikanten en hun producten die op de markt beschikbaar zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 16 april 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD

Tegen: SP, PvdD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 oktober 2019 als hamerstuk afgedaan. PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

25 september 2018

titel

Regels over de veiligheid en kwaliteit van medische hulpmiddelen (Wet medische hulpmiddelen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Medische Zorg en Sport

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

51
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-51] documenten