Kabinetsformatie 2017 (34.700), Miljoenennota 2018 (34.775) , Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036), Zelfstandig ondernemerschap (31.311); brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van de uitwerking van de maatregelen over het werken als zelfstandige (EK 34.036, O)