EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 148 (34.941); brief commissie; Aanbieding verslag van de rapporteurs belastingheffing digitale economie over twee voorstellen van de Europese Commissie (EC) over het belasten van de digitale economie (TK, 9)