Wet arbeidsmarkt in balans (35.074); nader voorlopig verslag (EK, E)