Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake twee onderzoeksrapporten m.b.t. het thema lokale democratie (TK, 98)