Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake aanbieding Rapport kwaliteitskeurmerken vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) (EK, K)