Wet continuïteit ondernemingen I (34.218); brief van de minister voor rechtsbescherming over een voorontwerp voor een nieuwe regeling over de overgang van een onderneming in faillissement (EK, L)