Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650); brief van de minister van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het Actieplan Veiligheid LHBTI 2019-2022 (EK, F)