Kinderopvang (31.322), Preventief gezondheidsbeleid (32.793), Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049); brief regering; Rapport commissie Kinderopvang en vaccinatie (TK 31.322 / 32.793, 398)