35.049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogrammaDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Raemakers en Van Meenen (beiden D66) wijzigt de Wet kinderopvang en heeft als doel het tot stand brengen van transparantie op de markt van kindercentra, in het belang van de ouders die zich er zorgen over maken of zij hun kinderen wel naar een veilige omgeving brengen. Kindercentra dienen transparant te zijn over hun beleid met betrekking tot het accepteren of weigeren van niet-gevaccineerde kinderen en personeelsleden die in enigerlei vorm in dienst zijn. Ouders kunnen dan een goed geïnformeerde keuze maken voor een kindercentrum voor hun kind.

De wenselijk geachte transparantie wordt bereikt door buiten twijfel te stellen dat houders van een kindercentrum een beleid mogen voeren dat ertoe leidt dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kinderen en personeelsleden worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en door ervoor te zorgen dat uit het landelijk register kinderopvang kan worden opgemaakt welke kindercentra zo’n beleid voeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 18 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, SGP, CDA en ChristenUnie.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben op 18 januari 2022 de Kamervoorzitter op zijn verzoek geadviseerd de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel, voorzien voor dinsdag 25 januari 2022, van de plenaire agenda af te voeren.

De commissies gaven de Voorzitter in overweging het voorstel opnieuw voor plenaire behandeling te agenderen op of na dinsdag 8 februari 2022 en uiterlijk binnen drie maanden.

De Kamervoorzitter heeft daarna op 18 januari 2022 besloten de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel van de agenda van 25 januari 2022 af te voeren.

De commissies hadden eerder ook al, naar aanleiding van het verzoek van de initiatiefnemers van 21 juni 2021 (EK, R) om uitstel van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel, besloten de Kamervoorzitter te adviseren het gevraagde uitstel van plenaire behandeling - welke was voorzien op 29 juni 2021 - te verlenen.

De Kamervoorzitter heeft op 22 juni 2021 besloten de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel van de agenda van 29 juni 2021 af te voeren.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-63] documenten