Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogrammaDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Raemakers en Van Meenen (beiden D66) wijzigt de Wet kinderopvang en heeft als doel het tot stand brengen van transparantie op de markt van kindercentra, in het belang van de ouders die zich er zorgen over maken of zij hun kinderen wel naar een veilige omgeving brengen. Kindercentra dienen transparant te zijn over hun beleid met betrekking tot het accepteren of weigeren van niet-gevaccineerde kinderen en personeelsleden die in enigerlei vorm in dienst zijn. Ouders kunnen dan een goed geïnformeerde keuze maken voor een kindercentrum voor hun kind.

De wenselijk geachte transparantie wordt bereikt door buiten twijfel te stellen dat houders van een kindercentrum een beleid mogen voeren dat ertoe leidt dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kinderen en personeelsleden worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en door ervoor te zorgen dat uit het landelijk register kinderopvang kan worden opgemaakt welke kindercentra zo’n beleid voeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 18 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, SGP, CDA en ChristenUnie.

De Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben bij brief van 24 juni 2020 de initiatiefnemers (EK, F) gevraagd een inhoudelijke appreciatie te geven ten aanzien van de ontvangen voorlichting van de Raad van State van 17 juni 2020 (EK, E) over een destijds door de initiatiefnemer Raemakers ingediende nota van wijziging (TK, 8).

De Eerste Kamer had op 7 april 2020 het voorstel (EK, B) van de Eerste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om voorlichting te vragen als hamerstuk afgedaan. De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft daarna bij brief van 7 april 2020 (EK, C) voorlichting gevraagd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door het Tweede Kamerlid Raemakers (D66). Het lid Van Meenen heeft bij brief van 17 januari 2020 (TK, 12) gemeld dat hij, gelet op het tijdelijke vertrek van het lid Raemakers uit de Kamer, de verdediging van het voorstel overneemt. Bij brief van 9 juni 2020 (EK, D) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer medegedeeld dat het lid Raemakers de plaats zal innemen van de heer Van Meenen bij de verdediging van het voorstel, en dat het lid Van Meenen het voorstel mede zal verdedigen.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu