35.049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogrammaDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Raemakers en Van Meenen (beiden D66) wijzigt de Wet kinderopvang en heeft als doel het tot stand brengen van transparantie op de markt van kindercentra, in het belang van de ouders die zich er zorgen over maken of zij hun kinderen wel naar een veilige omgeving brengen. Kindercentra dienen transparant te zijn over hun beleid met betrekking tot het accepteren of weigeren van niet-gevaccineerde kinderen en personeelsleden die in enigerlei vorm in dienst zijn. Ouders kunnen dan een goed geïnformeerde keuze maken voor een kindercentrum voor hun kind.

De wenselijk geachte transparantie wordt bereikt door buiten twijfel te stellen dat houders van een kindercentrum een beleid mogen voeren dat ertoe leidt dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend kinderen en personeelsleden worden toegelaten die aantoonbaar deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en door ervoor te zorgen dat uit het landelijk register kinderopvang kan worden opgemaakt welke kindercentra zo’n beleid voeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 18 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, PVV, FVD en Van Haga.

Tegen: SP, SGP, CDA en ChristenUnie.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 19 april 2022.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: D66.

Tegen: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

De OSF was niet aanwezig tijdens de stemmingen.


Kerngegevens

ingediend

2 oktober 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Raemakers en Van Meenen tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

74
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-74] documenten