Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII); brief regering; Derde monitoringscyclus Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden (TK, 103)