Rechtsstaat en Rechtsorde (29.279), Justitiële Inrichtingen (24.587); brief regering; Eerste Voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden. Naar effectievere gevangenisstraffen (TK 29.279 / 24.587, 532)