Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de Rechtsstaat en Rechtsorde.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) kijkt in het kader van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen (EK, D) met belangstelling uit naar de toegezegde nadere informatie over de uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en zijn overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft bij brief van 25 oktober 2023 vragen gesteld aan de minister van BZK over de voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie) (EK, T met bijlagen).

Kennismakingsgesprekken en jaarverslagen

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 27 juni 2023 de staf verzocht kennismakingsgesprekken met diverse personen en instanties te organiseren na het zomerreces. Hierbij worden ook de mogelijke jaarverslagen van de instanties betrokken.

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft op 31 oktober 2023 de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer Naves, uitgenodigd voor een besloten gesprek.

De Eerste Kamercommissie voor J&V nodigt op 12 december 2023 de voorzitter van het Openbaar Ministerie, de heer Otte, uit voor een besloten gesprek.

BIPOM

De Eerste Kamercommissie voor J&V heeft bij brief van 27 september 2023 vragen gesteld aan de ministers voor Rechtsbescherming en van J&V over de aanbieding van de BIT-adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak (EK, M met bijlagen).

Buiten de rechter OM

De commissie voor J&V verzoekt de minister van J&V de jaarberichten van het OM over de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport 'Buiten de rechter OM'PDF-document ook aan de Eerste Kamer te doen toekomen.

Staatscommissie rechtsstaat

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken (BIZA) hebben op 26 september 2023 de voorzitter van de staatscommissie Rechtsstaat, de heer Kummeling, uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij werd ook de instelling van de klankbordgroep besproken.

De commissies zullen in het voorjaar van 2024 een voortgangsgesprek voeren met de (voorzitter van de) staatscommissie rechtsstaat.

De commissies J&V en BiZa/AZ zijn op 27 september 2022 akkoord gegaan met de bijgestelde opdracht voor de staatscommissie rechtsstaat. Oud-leden van de verschillende staatsmachten zouden zitting moeten kunnen nemen in de staatscommissie. Voor betrokkenheid van de Eerste Kamer bij de werkzaamheden wordt gedacht aan instelling van een klankbordgroep.


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2003

titel

Rechtsstaat en Rechtsorde

schriftelijke voorbereiding


Documenten

904
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [901-904] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [901-904] documenten