Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de Rechtsstaat en Rechtsorde.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) kijkt in het kader van de verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen (EK, D) met belangstelling uit naar de toegezegde nadere informatie over de uitkomsten van het onderzoek van de Raad voor de rechtspraak en zijn overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) bespreken het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van BZK over de conceptopdracht voor de staatscommissie Rechtsstaat (EK, H met bijlage) nadat ze met de Kamervoorzitter over de betrokkenheid van de Eerste Kamer bij de opdracht voor een staatscommissie rechtsstaat hebben gesproken.

De commissie voor J&V bespreekt op 24 mei 2022 de brief van de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V van 17 mei 2022 met de zevende voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering (EK 35.570 VI / 29.279, K).


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2003

titel

Rechtsstaat en Rechtsorde

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-720] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-720] documenten