Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208); brief van de minister van LNV met een toelichting op de systemen inzake de fosfaatproductieberekeningen, het melkveefosfaatplafond en de fosfaatrechtentoedeling (EK, E)