Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX), Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019 (35.000 IV); brief van de staatssecretaris van SZW inzake afschrift verslag schriftelijk overleg voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (EK 35.000 IV / CXIX, P)