Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114)); brief van de minister van BZK inzake consultatie Raad van State naar aanleiding van amendement over een nieuwe Afdeling Koninkrijksgeschillen (EK, B)