Wet- en regelgeving financiële markten (32.545), Integrale visie op de woningmarkt (32.847); brief regering; Toezichthouderregeling DNB in verband met de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen in Nederland (TK 32.545 / 32.847, 110)