Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208); brief van de minister van LNV inzake toezeggingen naar aanleiding van de wijziging van de Meststoffenwet voor de ophoging van het afromingspercentage bij overdracht van fosfaatrechten (EK, F)