Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997); brief regering; Verslag van bevindingen van het werkbezoek van de Nederlandse politie en Pieter Tops aan Canada (TK, 33)