34.997

Wet experiment gesloten coffeeshopketenDit wetsvoorstel maakt het mogelijk om te experimenteren met het gedogen van wiet en de verkoop van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen. Een gesloten coffeeshopketen is een keten waarbinnen de handel volgens de in het wetsvoorstel gestelde regels plaatsvinden. Met dit experiment wil de regering zien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn.

Met dit voorstel wil de regering een bijdrage leveren aan de volksgezondheid, criminaliteitsbestrijding en openbare orde. De uitwerking van het experiment vindt plaats bij Algemene Maatregel van Bestuur (amvb).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 22 januari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: PVV, DENK en SGP.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 5 november 2019.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tegen: PVV en SGP.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel is de motie-Rombouts (CDA) c.s. over een Deltaplan tegen de ondermijnende drugscriminaliteit (EK, Q) ingediend. Na een toezegging door de minister van Justitie en Veiligheid is de motie door de indiener ingetrokken.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) betrekken de brief van de minister van J&V over de voortgang van het experiment gesloten coffeeshopketen (EK 34.165 / 34.997, J) bij de verdere behandeling van het initiatiefvoorstel-Sneller en Sjoerdsma Wet gesloten coffeeshopketen (34165).


Kerngegevens

ingediend

12 juli 2018

titel

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Deze wet vervalt vier jaar en zes maanden na het tijdstip, bedoeld in artikel 4, eerste lid, tenzij krachtens dat artikel bij algemene maatregel van bestuur anders wordt bepaald.

Documenten

103
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-103] documenten