34.997

Wet experiment gesloten coffeeshopketenDit wetsvoorstel maakt het mogelijk om te experimenteren met het gedogen van wiet en de verkoop van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen. Een gesloten coffeeshopketen is een keten waarbinnen de handel volgens de in het wetsvoorstel gestelde regels plaatsvinden. Met dit experiment wil de regering zien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn.

Met dit voorstel wil de regering een bijdrage leveren aan de volksgezondheid, criminaliteitsbestrijding en openbare orde. De uitwerking van het experiment vindt plaats bij Algemene Maatregel van Bestuur (amvb).


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 22 januari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FVD.

Tegen: PVV, DENK en SGP.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 1 oktober 2019 het verslag (EK, M) uitgebracht. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen vindt de plenaire behandeling plaats op 5 november 2019.

De brieven van de minister voor MZS en de minister van J&V van 29 augustus 2019 over de kabinetsreactie op de nominatie van gemeenten voor deelname aan het experiment met de gesloten coffeeshopketen (EK, J met bijlage) en de brief van 6 september 2019 van de minister van J&V ter aanbieding van het rapport Coffeeshops in Nederland 2018 (EK, L met bijlage) worden betrokken bij de verdere behandeling van dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

12 juli 2018

titel

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Deze wet vervalt vier jaar en zes maanden na het tijdstip, bedoeld in artikel 4, eerste lid, tenzij krachtens dat artikel bij algemene maatregel van bestuur anders wordt bepaald.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten

Sociale media menu


Volg via