34.997

Wet experiment gesloten coffeeshopketenDit wetsvoorstel maakt het mogelijk om te experimenteren met het gedogen van wiet en de verkoop van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen. Een gesloten coffeeshopketen is een keten waarbinnen de handel volgens de in het wetsvoorstel gestelde regels plaatsvinden. Met dit experiment wil de regering zien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn.

Met dit voorstel wil de regering een bijdrage leveren aan de volksgezondheid, criminaliteitsbestrijding en openbare orde. De uitwerking van het experiment vindt plaats bij Algemene Maatregel van Bestuur (amvb).


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 22 januari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en FvD.

Tegen: PVV, DENK en SGP.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 9 juli 2019 het nader voorlopig verslag (EK, I) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord.

De commissie betrekt de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport over de aanmeldingen van gemeentes voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen (EK 34997, H) bij de inbreng voor het nader voorlopig verslag.

De commissie heeft de ministers voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Medische Zorg en Sport bij brief van 23 april 2019 (EK, E) geïnformeerd dat de behandeling van het ontwerpbesluit, houdende regels over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (EK, D met bijlage) is aangehouden tot het moment dat dit voorstel op de plenaire agenda van de Kamer staat.

De commissie heeft bij brief van 19 maart 2019 het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen en de kabinetsreactie daarop (EK. B met bijlage) ontvangen.


Kerngegevens

ingediend

12 juli 2018

titel

Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    Deze wet vervalt vier jaar en zes maanden na het tijdstip, bedoeld in artikel 4, eerste lid, tenzij krachtens dat artikel bij algemene maatregel van bestuur anders wordt bepaald.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via