Tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen (35.348); Memorie van toelichting (TK, 3)