Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35.124); voorlopig verslag (EK, B)