35.124

Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaardenDoel van dit wetsvoorstel is beheersing van de collectieve zorguitgaven.

Dit voorstel introduceert een financiële toetsing door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) of de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS) van voorgedragen kwaliteitsstandaarden die een risico op substantiële financiële gevolgen opleveren. Ook wordt de mogelijkheid om via (een aanpassing van) onderdelen van de professionele standaard de (zorg)uitgaven substantieel te laten stijgen, afgesloten. Hiermee wordt voorkomen dat via de professionele standaard en kwaliteitsstandaarden collectieve zorguitgaven stijgen zonder dat de minister van VWS, de minister voor MZS dan wel het parlement daar invloed op kunnen uitoefenen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is 21 januari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: PVV, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, Denk en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 september 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, FVD, CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP en OSF.

Tegen: PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten en 50PLUS.

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 1 september 2021 de brief (EK, G met bijlagen) van de minister van VWS over de wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden ontvangen.


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2019

titel

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en werkt ten aanzien van artikel I, onderdeel A, tweede lid, en onderdeel E, terug tot en met 5 juli 2018


Documenten

39