Langdurige zorg (34.104), Gehandicaptenbeleid (24.170); brief regering; Eindrapport ‘Onderweg van overleven naar leven’ van de Werkgroep Wij zien je Wel (WzjW) (TK 24.170 / 34.104, 228)