Wet straffen en beschermen (35.122); nadere memorie van antwoord (EK, E)