Scenarioanalyse voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering (Significant, 18 december 2018, 28 p.)
titel Scenarioanalyse voorwaardelijke invrijheidstelling en detentiefasering (Significant, 18 december 2018, 28 p.)
datum 27-03-2020Is bijlage bij