Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (35.424); Memorie van toelichting (TK, 3)31 maart 2020

Bijlagen