Functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (CXXXIX), Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI); brief regering; Niet-ingediende voorstellen lijsten spoedeisende wetsvoorstellen/implementatievoorstellen Tweede Kamer eerste helft 2020 (TK 35.300 VI, 119)