Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.300 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, I) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

De Eerste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt op 21 januari 2020 de brief van de minister voor Rechtsbescherming over de voortgang van het Programma rechtsbijstand (EK 34.775 VI, AX met bijlagen).

Staat van de rechtsstaat III

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft besloten de brieven over de opgaven voor een sterke rechtstaat (EK, A met bijlage) en (EK, H) te betrekken bij het beleidsdebat over de Staat van de rechtsstaat op 10 maart 2020.

Blockchain en het recht

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreken op 21 januari 2020 de kabinetsreactie (EK, K met bijlage) op het WODC rapport Blockchain en het recht (EK, 35.000 VI, R met bijlage).

Commissie Van Zwol

De Eerste Kamercommissie voor I&A/JBZ levert op 21 januari 2020 inbreng voor vragen naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de reactie op het rapport van de Onderzoekscommissie 'Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht’ (Commissie Van Zwol) (35.300 VI / 34.964, E).

De commissie voor I&A/JBZ heeft naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Zwol bij brief van 4 december 2019 vragen gesteld over de toezeggingen T02544 en T02713 en de uitvoering van motie-Strik c.s.. De commissie heeft hierover twee verslagen van een schriftelijk overleg (35.300 VI / 34.964, F) en (35.300 VI / 34.964, L) uitgebracht. De commissie levert op 28 januari 2020 inbreng voor nadere vragen.

Toezeggingen

De Eerste Kamercommissie voor J&V gaat naar aanleiding van de reactie op de toezeggingenrappel (EK, D herdruk) de minister van J&V een brief sturen.

Contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

De Eerste Kamercommissie voor J&V levert op 21 januari 2020 inbrengnaar aanleiding van de brief van de minister van J&V over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (EK 35.300 VI / 34.997, G).

mediation

De commissie voor J&V heeft bij brief van 13 december 2019 de minister voor Rechtsbescherming gevraagd naar de stand van zaken van de regelgeving over mediation.

Gesprekken

De commissie voor J&V heeft op 10 september 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming.

De commissies voor I&A/JBZ en J&V hebben op 15 oktober 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met de staatssecretaris van J&V.

De commissies voor J&V en I&A/JBZ hebben op 12 november 2019 met kennismakingsgesprek gevoerd met de minister van J&V.

De commissie heeft op 26 november 2019 een gesprek gevoerd met de vertegenwoordigers van Tegenlicht.

De commissie heeft op 3 december 2019 gesprekken gevoerd met de Raad voor de Rechtspraak en met de voorzitter van het College van procureurs-generaal.

De commissie heeft op 17 december 2019 gesproken met de Hoge Raad.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-136] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-136] documenten

Sociale media menu


Volg via