Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.300 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, I) is op 3 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga.

Tegen: PvdD, DENK, FVD en Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2019 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PvdD is daarbij aantekening verleend.

Staat van de rechtsstaat III

De Eerste Kamer heeft op 10 maart 2020 met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat gevoerd. Tijdens dit debat werden acht moties ingediend. Twee moties werden aangehouden en over zes moties wordt op dinsdag 7 april 2020 gestemd.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) had besloten de brieven over de opgaven voor een sterke rechtspraak (EK, A met bijlage) en (EK, H) en de brief van de minister voor Rechtsbescherming over de voortgang van het Programma rechtsbijstand (EK 34.775 VI, AX met bijlagen) te betrekken bij het beleidsdebat over de Staat van de rechtsstaat.

IND

De commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) wenst een technische briefing van de IND over de uitvoeringscapaciteit in het asieldomein op een nog nader te bepalen tijdstip. Deze technische briefing is een besloten bijeenkomst zonder verslaglegging.

GEAS

De commissie voor I&A/JBZ heeft het voornemen om op 2 juni 2020 een gesprek te voeren met de staatssecretaris van J&V over het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS).

Toezeggingen

De Eerste Kamercommissie voor J&V bespreekt op 7 april 2020 het verslag van een schriftelijk overleg van 9 maart 2020 met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de (deels) openstaande toezeggingen (EK, Q).

Ook de Eerste Kamercommissie voor I&A/JBZ bespreekt op 7 april 2020 het verslag van een schriftelijk overleg van 9 maart 2020 met de minister van J&V en de minister voor Rechtsbescherming over de (deels) openstaande toezeggingen (EK, Q).

Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft bij brief van 18 maart 2020 het rapport Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes (EK, Z met bijlage) ontvangen. De commissie bespreekt dit rapport na ontvangst van de voor de zomer aangekondigde beleidsreactie.

Commissie Van Zwol

De Eerste Kamercommissie voor I&A/JBZ heeft bij brief van 27 januari 2020 vragen gesteld naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de reactie op het rapport van de Onderzoekscommissie 'Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht’ (Commissie Van Zwol) (35.300 VI / 34.964, E).

De commissie voor I&A/JBZ heeft naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Van Zwol bij brief van 4 december 2019 vragen gesteld over de toezeggingen T02544 en T02713 en de uitvoering van motie-Strik c.s.. De commissie heeft hierover twee verslagen van een schriftelijk overleg (35.300 VI / 34.964, F) en (35.300 VI / 34.964, L) uitgebracht. De commissie heeft bij brief van 4 februari 2020 nadere vragen gesteld.

Contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

De Eerste Kamercommissie voor J&V bespreekt op 7 april 2020 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (EK 35.300 VI / 34.997, P met bijlagen).

Dit verslag van een schriftelijk overleg is betrokken bij het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat III.

mediation

De commissie voor J&V bespreekt op 7 april 2020 het verslag van een schriftelijk overleg van 9 maart 2020 met de minister voor Rechtsbescherming over de stand van zaken van de mediation regelgeving (EK, O).

Gesprekken

De commissie voor J&V heeft op 10 september 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met de minister voor Rechtsbescherming.

De commissies voor I&A/JBZ en J&V hebben op 15 oktober 2019 een kennismakingsgesprek gevoerd met de staatssecretaris van J&V.

De commissies voor J&V en I&A/JBZ hebben op 12 november 2019 met kennismakingsgesprek gevoerd met de minister van J&V.

De commissie heeft op 26 november 2019 een gesprek gevoerd met de vertegenwoordigers van Tegenlicht.

De commissie heeft op 3 december 2019 gesprekken gevoerd met de Raad voor de Rechtspraak en met de voorzitter van het College van procureurs-generaal.

De commissie heeft op 17 december 2019 gesproken met de Hoge Raad.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2019

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-175] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-175] documenten

Sociale media menu


Volg via