Bouwbesluit 2012 (32.757), Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453); brief regering; Voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (TK 32.757, 170)