Bescherming namen en graden hoger onderwijs (34.412), Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519); brief van de minister van OCW inzake aanbieding onderzoek naar internationale herkenbaarheid van benaming en titulatuur in het hbo (EK 33.519 / 34.412, N)