Wet uitbreiding taakstrafverbod (35.528); Memorie van toelichting (TK, 3)