35.528

Wet uitbreiding taakstrafverbodDit wetsvoorstel breidt in het Wetboek van Strafvordering het huidige taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit naar elke vorm van fysiek geweld tegen personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.

Met dit voorstel wordt personeel in het openbaar vervoer en de zorgsector en jeugdbeschermers, rechters, griffiers, officieren van justitie en advocaten, inspecteurs van de inspectiediensten, beveiligers en bewakers, verkeersregelaars, defensieambtenaren, deurwaarders en reddingzwemmers, beter beschermt tegen geweld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 2 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, PVV en FVD.

Tegen: D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft op 9 november 2021 het nader voorlopig verslag (EK, D) uitgebracht en wacht op de nadere memorie van antwoord.

Op 8 juni 2021 vond een deskundigenbijeenkomst plaats.


Kerngegevens

ingediend

14 juli 2020

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten