35.528

Wet uitbreiding taakstrafverbodDit wetsvoorstel breidt in het Wetboek van Strafrecht het huidige taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit naar elke vorm van fysiek geweld tegen personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.

Met dit voorstel wordt personeel in het openbaar vervoer en de zorgsector en jeugdbeschermers, rechters, griffiers, officieren van justitie en advocaten, inspecteurs van de inspectiediensten, beveiligers en bewakers, verkeersregelaars, defensieambtenaren, deurwaarders en reddingzwemmers, beter beschermd tegen geweld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 2 februari 2021 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, PVV en FVD.

Tegen: D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 4 oktober 2022. De Kamer heeft het voorstel op 18 oktober 2022 na hoofdelijke stemming met 35 stemmen voor en 37 stemmen tegen verworpen.

Voor: Fractie-Nanninga, Fractie-Otten (alleen het lid de Vries), PVV, SGP, CDA, VVD en FVD.

Tegen: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten (alleen het lid Otten) ChristenUnie, 50PLUS en Fractie-Frentrop.

Op 8 juni 2021 vond een deskundigenbijeenkomst plaats.


Kerngegevens

ingediend

14 juli 2020

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

43