Voortgezet Onderwijs (31.289), Primair Onderwijs (31.293), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Afschrift van de brief aan onderwijssector over opening na de zomervakantie en ventilatie in schoolgebouwen (TK 31.293 / 31.289 / 25.295, 551)