Invoeringswet Omgevingswet (34.986); brief van de minister van BZK ter aanbieding van de maandrapportage juli 2020 aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (EK, AG)