Wet differentiatie overdrachtsbelasting (35.576), Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578), Wet aanpassing box 3 (35.577), Wet CO2-heffing industrie (35.575), Belastingplan 2021 (35.572), Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (35.574), Overige fiscale maatregelen 2021 (35.573), Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022 (35.579); brief regering; aanbieding pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) (TK 35.572, 5)