Naar een veiliger samenleving (28.684), Wet uitbreiding taakstrafverbod (35.528); brief regering; Onderzoek 'En plein public'. Praktijk en jurisprudentie openlijke geweldpleging werknemers publiek taak (TK 35.528 / 28.684, 5)