Belastingdienst (31.066), Initiatiefnota-Van Weyenberg Naar een stelsel zonder toeslagen (35.507); brief regering; Tussenrapportage Beleidsopties voor alternatief toeslagenstelsel, uitwerking van de motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt en reactie op initiatiefnota van Weyenberg en op belastingplannen 50Plus en Forum voor Democratie (TK 31.066, 703)