31.066

BelastingdienstDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de Belastingdienst.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) bespreekt op 14 september 2021 de brief van de staatssecretarissen van Financiën van 9 juli 2021 (EK, W met bijlagen) over de derde voortgangsrapportage op het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst.

De commissie voerde op 29 oktober 2019 een mondeling overleg met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst waarbij de brief van de staatssecretaris van 2 juli 2019 (EK, F met bijlagen) over de eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst werd betrokken. Van dit mondeling overleg is een woordelijk verslag (EK, L) en een videoverslag beschikbaar.

Ter voorbereiding van het mondeling overleg heeft de commissie schriftelijk overleg met de staatssecretaris over de eerste voortgangsrapportage gevoerd en van dat overleg op 28 oktober 2019 een verslag (EK, H) uitgebracht.

Naar aanleiding van de 22e halfjaarsrapportage Belastingdienst van 31 oktober 2018 (EK, A) heeft de commissie op 29 januari 2019 met de staatssecretaris van Financiën mondeling overleg gevoerd over de Belastingdienst. Daarbij werd ook de brief van de staatssecretaris van 14 november 2018 (EK, B) over het Jaarplan 2019 Belastingdienst betrokken. Ter voorbereiding had de commissie schriftelijk overleg met de staatssecretaris gevoerd en van dat overleg op 25 januari 2019 een verslag (EK, C) uitgebracht.

Van dit mondeling overleg is een woordelijk verslag (EK, D) en een videoverslag beschikbaar.

Op 5 juni 2018 vond een mondeling overleg van de commissie met de staatssecretaris over fiscale onderwerpen plaats. Van dat overleg is een woordelijk verslag en een videoverslag beschikbaar.

Op 28 maart 2017 vond een gesprek van de commissie met de toenmalige staatssecretaris van Financiën plaats over de ontwikkelingen bij de Belastingdienst (naar aanleiding van toezegging 'Spreken over veranderingstrajecten bij de Belastingdienst' (T02289)). Van dit gesprek is een verslag (EK 34.552, O) beschikbaar.


Kerngegevens

begonnen

4 juni 2007

titel

Belastingdienst

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [901-928] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [901-928] documenten