Voortgezet Onderwijs (31.289), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Examenresultaten 2020 (TK 31.289 / 25.295, 432)