Overige fiscale maatregelen 2021 (35.573), Vaststelling tarieven opslag duurzame energie- en klimaattransitie 2021 en 2022 (35.579), Wet differentiatie overdrachtsbelasting (35.576), Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen (35.574), Wet aanpassing box 3 (35.577), Wet CO2-heffing industrie (35.575), Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling (35.568), Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen (35.578), Belastingplan 2021 (35.572); brief regering; Appreciatie amendementen en moties pakket Belastingplan 2021 (TK 35.572, 75)