Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt (34.994); brief regering; Handreiking inzagerecht nabestaanden medisch dossier (TK, 21)