Voortduringswet artikel 8 Wbbbg, tijdelijke avondklok (35.722), Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526); brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale groepsgrootte bij uitvaarten (EK, 35.526, Z)