Voortgezet Onderwijs (31.289), Infectieziektenbestrijding (25.295); brief regering; Heropening van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (TK 31.289 / 31.524 / 25.295, 455)