Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518), Belastingplan 2021 (35.572); brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de evaluatie van de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning en over de aangenomen motie-Van der Linden c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning (EK 35.518 / 35.572, G)